Witaj na pit-8c

Jeżeli wypełniasz pity i masz problem z wypełnieniem pit 8c to trafiłeś we właściwe miejsce. Portal pit-8c.pl pomoże ci w rozwiązaniu twojego problemu.
pit-8c.pl_1Pit 8c nie jest zeznaniem podatkowym (a więc nie składasz go jak inne pity), to jedynie informacja, która jest wystawiana przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i ich jednostki organizacyjne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej i ma informować o uzyskiwanych przychodach oraz stać się podstawą rozliczenia rocznego. A zatem nie jest przesyłana do urzędu skarbowego, ale na rzecz osoby, która świadczenia otrzymuje W przypadku, gdy podatnik otrzyma pit 8c, może być zobowiązany do wypełnienia pit 36 (inne źródła) lub pit 38 (kapitały pieniężne). Wybór deklaracji uzależniony jest zatem od rodzaju wykazanych w pit 8c przychodów.
W pit 8c nie wykazuje się dochodów zwolnionych z opodatkowania oraz dochodów, od których zaniechano poboru podatku na podstawie ustawy o pit.
Pit 8c wystawia się w przypadku świadczeń, od których płatnicy nie są zobowiązani pobierać zaliczki na podatek lub zryczałtowanego podatku dochodowego
obowiązek sporządzenia imiennej informacji występuje zarówno w sytuacji, gdy płatnik dokonywał na rzecz podatników świadczeń o charakterze pieniężnym, jak i niepieniężnym.
Zwolnionym z opodatkowania a zatem wolnym od obowiązku wystawienia pit 8c jest wartość nieodpłatnych świadczeń, otrzymanych od świadczeniodawcy w związku z jego promocją lub reklamą – jeżeli jednorazowa wartość tych świadczeń nie przekracza kwoty 100 zł; zwolnienie nie ma zastosowania, jeżeli świadczenie jest dokonywane na rzecz pracownika świadczeniodawcy lub osoby pozostającej ze świadczeniodawcą w stosunku cywilnoprawnymMinisterstwo finansów na temat pit 8c wypowiedziało się w piśmie z 8 lutego 2002 r. (sygn. akt PB5/MC-068-25-2-144/02).